فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س)

تاریخ: ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰
پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س)، بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری در راستای شعار "تهران شهری برای همه" در مناطق کمتر برخوردار 17 و 18 است. این پروژه به طول 9 کیلومتر بر بام تونل قطار تهران تبریز و عرض 30 متر با وسعت حدود 27 هکتار تعریف شده است که با احتساب فضای بین جدار ساختمان ها این محدوده در مجموع به حدود 50 هکتار در فازهای بعدی افزایش پیدا می کند. در حال حاضر فاز نخست این پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است.
عکاس: سعید ربیعی

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 1

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 2

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 5

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 6

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 8

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 10

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 11

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 12

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 13

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 14

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 17

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 18

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 19

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 20

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 22

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 26

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 27

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 28

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 29

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 30

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 31

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 32

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 35

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 36

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 37

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 38

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 39

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 40

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 42

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 44

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 45

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 46

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 47

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 49

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 50

فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) 41

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید