رفیوژ های همیشه سبز

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
در راستای اجرای طرح رفیوژهای سبز در معابر شهری با هدف توسعه فضای سبز و همخوانی آنها با وضعیت اقلیمی منطقه 12، رفیوژ همیشه سبز و دائمی خیابان مجاهدین اسلام به پایان رسید.
محسن دانک
http://www.tehranpicture.ir/u/6kb