بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر

تاریخ: ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا جاوید سرپرست شهرداری تهران, عصر دوشنبه 18 مرداد 1400 از مجموعه کوشک باغ هنر و موزه نادر ابراهیمی بازدید به عمل آوردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 1

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 2

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 4

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 6

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 7

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 8

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 9

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 11

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 12

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 13

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 14

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 15

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 16

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 17

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 18

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 19

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 20

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 21

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 22

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 23

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 24

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 25

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 26

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 27

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید