آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی

تاریخ: ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی برفراز بلندترین سکوی پرچم ایران عصر دوشنبه 18 مرداد 1400 با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا جاوید سرپرست شهرداری تهران در کوشک باغ هنر برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 1

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 2

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 3

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 4

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 5

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 6

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 7

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 8

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 9

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 10

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 11

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 13

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 14

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 15

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 16

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 17

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 18

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 19

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 20

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 21

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 22

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 23

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 24

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 25

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 26

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 27

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 28

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 12

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید