عمارت بادگیر؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه

تاریخ: ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
سومین بنا از نظر قدمت در کاخ گلستان، عمارت بادگیر است که بین سال‌های ۱۲۲۰ و ۱۲۲۴ هجری قمری به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شد و البته در دوره ناصرالدین شاه مورد بازسازی قرار گرفت تا به شکل امروزی درآید. عمارت بادگیر در واقع تالار شاه‌نشین بزرگی است که از دو گوشواره ، دو هشتی و یک حوضخانه تشکیل شده ودلیل نامگذاری این عمارت به «بادگیر» آن است که در قسمت حوضخانه و در چهارگوشه آن، 4بادگیر بلند از کاشی‌های معرق آبی، زرد و سیاه با قبه‌های زرین قرار دارد تا هوای حوضخانه و تالار و اتاق‌ها به‌وسیله آن‌ها به‌ خوبی خنک ‌شود.تاج‌گذاری مظفرالدین شاه در تابستان سال ۱۲۷۴ هجری شمسی مهم‌ترین واقعه‌ تاریخی این عمارت ثبت شده است.
عکاس: حمـید رضـا درجـاتی

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 1

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 2

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 3

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 4

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 5

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 6

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 7

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 8

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 9

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 10

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 11

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 13

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 14

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 15

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 16

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 17

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 18

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 19

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 20

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 21

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 22

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 23

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 25

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 27

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 28

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 29

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 30

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 24

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 32

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 33

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 34

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 35

عمارت بادگیر ؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید