افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران

تاریخ: ۱۳ اَمرداد ۱۴۰۰
افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران، با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سید مصطفی موسوی لاری شهرداری منطقه ۹ چهارشنبه 13 مرداد 1400 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 1

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 2

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 3

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 4

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 5

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 7

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 8

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 9

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 10

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 11

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 12

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 13

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 14

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 16

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 17

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 18

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 19

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 20

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 21

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 22

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 23

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 24

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 25

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 26

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 27

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 29

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 30

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 31

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 32

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 34

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 35

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 37

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 38

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 39

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت شهری منطقه 9 تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید