بازدید معاون هماهنگی امور مناطق از منطقه 17

۱۲ اَمرداد ۱۴۰۰
صبح سه شنبه 12 مرداد 1400 معاون امور مناطق شهرداری تهران به همراه شهردار منطقه 17 با حضور در این منطقه از پروژه های این منطقه بازدید کرد.
وحید دانشور
http://www.tehranpicture.ir/u/3lt