هنرستان فنی امیرکبیر

تاریخ: ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰
این هنرستان در سال 1339 تاسیس شده بود و در زمان اوایل جنگ از جمله مدارسی بود که به دلیل امکانات و تجهیزات با ساخت خمپاره های 60 به رزمندگان کمک می کرد.
عکاس: محمد رضا کریمی

هنرستان فنی امیرکبیر 1

هنرستان فنی امیرکبیر 2

هنرستان فنی امیرکبیر 3

هنرستان فنی امیرکبیر 4

هنرستان فنی امیرکبیر 6

هنرستان فنی امیرکبیر 7

هنرستان فنی امیرکبیر 8

هنرستان فنی امیرکبیر 9

هنرستان فنی امیرکبیر 10

هنرستان فنی امیرکبیر 11

هنرستان فنی امیرکبیر 12

هنرستان فنی امیرکبیر 13

هنرستان فنی امیرکبیر 14

هنرستان فنی امیرکبیر 15

هنرستان فنی امیرکبیر 16

هنرستان فنی امیرکبیر 17

هنرستان فنی امیرکبیر 18

هنرستان فنی امیرکبیر 19

هنرستان فنی امیرکبیر 20

هنرستان فنی امیرکبیر 21

هنرستان فنی امیرکبیر 22

هنرستان فنی امیرکبیر 23

هنرستان فنی امیرکبیر 24

هنرستان فنی امیرکبیر 25

هنرستان فنی امیرکبیر 26

هنرستان فنی امیرکبیر 27

هنرستان فنی امیرکبیر 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید