آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س)

تاریخ: ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰
آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) عصر روز شنبه نهم مردادماه 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، جمعی از معاونین و مدیران شهری و اعضای شورای شهر در خیابان درجزینی منطقه 18 برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 1

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 2

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 3

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 4

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 5

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 6

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 7

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 8

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 10

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 12

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 14

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 16

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 17

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 18

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 20

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 22

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 23

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 24

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 25

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 26

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 27

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 28

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 29

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 31

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 32

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 33

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 35

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 36

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 37

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 38

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 40

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 42

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 43

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 45

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 48

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 50

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 51

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 53

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 54

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 55

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 56

آیین افتتاح و بهره برداری از فاز نخست پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) 41

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید