اجرای طرح گلیم در منطقه ۷

۵ اَمرداد ۱۴۰۰
شهرداری منطقه ۷ به منظور ایجاد منظر مناسب شهری و یاد آوری فرهنگ و هنر های سنتی ایرانی، طرح گلیم را در پیاده روهای خیابان شهید قندی اجرا کرد.
سید مهدی شوریده
http://www.tehranpicture.ir/u/3my