مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۴۰۰
همزمان با فرا رسیدن عید قربان، شهرداری تهران مراکزی را براى ارائه دام زنده و بهداشتی برای شهروندان تهرانی فراهم کرده است که شهروندان می توانند با مراجعه به این مراکز دام خود را خریداری و ذبح کنند.
عکاس: سعید ربیعی

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 1

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 2

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 4

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 5

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 6

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 9

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 10

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 12

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 14

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 15

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 16

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 18

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 21

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 23

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 25

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 27

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 28

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 29

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 31

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 32

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 33

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 34

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 35

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 37

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 39

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 40

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 41

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 42

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 44

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 45

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 46

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 47

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 48

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 49

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 50

مرکز عرضه دام بهداشتی به مناسبت عید قربان در منطقه 22 تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید