درخشش «الماس» در گلستان

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۴۰۰
«عمارت الماس» به طور حتم نام بامسمایی برای این عبارت زیبای کاخ گلستان است، عمارتی که بنیاد و اساسش در زمان فتحعلی شاه نهاده شد ولی ناصرالدین شاه تغییراتی در ظاهر و تزیینات آن داد. وجه تسمیه این بنا نسبت به سایر عمارت ‏های کاخ گلستان، به سبب آینه کاری‎ های داخلی‎ اش است . زیبایی حیرت‎ انگیز دیگر این عمارت، معماری داخلی بنا، شامل سه ایوانچه آیینه کاری مقرنس و طاق نماهای باریک و کشیده است که در سمت شمالی تالار با ارسی های بزرگ دارای شیشه های رنگین زیبا پوشیده شده است . نکته جالب اینکه در عهد ناصری، اغلب طاق‌ها و طاق‌نماهای جناغی این تالاربه طاق‌های قوسی یا رومی تبدیل و دیوارهای تالار مزین به انواع کاغذ دیواری خارجی شده است.
عکاس: حمید رضا درجاتی

درخشش «الماس» در میانه گلستان 1

درخشش «الماس» در میانه گلستان 2

درخشش «الماس» در میانه گلستان 3

درخشش «الماس» در میانه گلستان 4

درخشش «الماس» در میانه گلستان 5

درخشش «الماس» در میانه گلستان 6

درخشش «الماس» در میانه گلستان 7

درخشش «الماس» در میانه گلستان 8

درخشش «الماس» در میانه گلستان 9

درخشش «الماس» در میانه گلستان 10

درخشش «الماس» در میانه گلستان 11

درخشش «الماس» در میانه گلستان 12

درخشش «الماس» در میانه گلستان 13

درخشش «الماس» در میانه گلستان 14

درخشش «الماس» در میانه گلستان 15

درخشش «الماس» در میانه گلستان 16

درخشش «الماس» در میانه گلستان 17

درخشش «الماس» در میانه گلستان 18

درخشش «الماس» در میانه گلستان 19

درخشش «الماس» در میانه گلستان 20

درخشش «الماس» در میانه گلستان 21

درخشش «الماس» در میانه گلستان 22

درخشش «الماس» در میانه گلستان 23

درخشش «الماس» در میانه گلستان 24

درخشش «الماس» در میانه گلستان 26

درخشش «الماس» در میانه گلستان 27

درخشش «الماس» در میانه گلستان 28

درخشش «الماس» در میانه گلستان 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید