مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۴۰۰
مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و رونمایی و بهره‌برداری از آخرین دستاوردهای سازمان، عصر روز یکشنبه 27 تیر 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و جمعی از مدیران شهری در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 1

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 2

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 3

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 4

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 5

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 6

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 8

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 9

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 10

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 11

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 12

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 13

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 14

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 15

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 16

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 17

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 18

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 20

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 21

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 22

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 23

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 26

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 27

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 28

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 29

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 30

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 32

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 33

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 35

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 37

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 38

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 39

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 40

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 41

مراسم شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید