آیین افتتاح کوشک باغ هنر

تاریخ: ۲۶ تیر ۱۴۰۰
آیین افتتاح و بهره برداری از "کوشک باغ هنر" مرکز تخصصی هنرهای ایرانی,شامگاه شنبه 26 تیر 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ,در محل کوشک هنر واقع در منطقه فرهنگى گردشگرى عباس آباد برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 1

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 2

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 3

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 4

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 5

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 6

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 7

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 8

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 9

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 10

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 11

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 12

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 13

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 14

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 15

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 16

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 17

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 18

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 19

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 20

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 21

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 22

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 23

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 24

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 25

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 26

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 27

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 28

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 29

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 30

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 31

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 33

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 35

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 36

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 37

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 38

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 39

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 40

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 41

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 42

آیین افتتاح کوشک باغ هنر 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید