آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۴۰۰
آیین نامگذاری بزرگراه فتح به نام سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان، عصر روز چهارشنبه 23 تیرماه 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، امیر متوسلیان برادر حاج احمد متوسلیان، سید مصطفی موسوی لاری شهردار منطقه 9، مجتبی سالک مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به همراه جمعی از معاونین و مدیران شهری در منطقه 9 شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 1

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 2

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 3

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 4

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 5

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 6

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 7

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 8

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 9

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 10

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 11

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 12

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 13

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 14

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 15

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 16

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 17

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 18

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 19

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 20

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 21

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 22

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 23

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 24

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 25

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 26

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 27

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 28

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 29

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 30

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 31

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 32

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 33

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 34

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 35

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 36

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 38

آیین نامگذاری بزرگراه سردارِ جاویدنشان حاج احمد متوسلیان 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید