آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۴۰۰
آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن عصر روز یکشنبه 13 خرداد 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محمود کلهری شهردار منطقه 5، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و همینطور اهالی محله در محله کن برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 3

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 4

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 6

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 8

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 12

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 13

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 15

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 16

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 17

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 18

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 19

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 20

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 21

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 22

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 23

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 24

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 26

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 28

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 29

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 30

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 31

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 32

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 33

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 34

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 36

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 37

آیین بهره برداری از پروژه مرمت و احیاء پل آجری تاریخی و ثبتی کن 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید