موزه صنعت برق ایران‎

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۵
موزه صنعت برق ایران موزه‌ای تاریخی، صنعتی و آموزشی است که در ۱۳۷۴، با مساحتی بالغ بر ۴۵۰۰ مترمربع، با آب نماها و فضای سبز بسیار زیبا و دیدنی، در جای اصلی یکی از قدیمی‌ترین نیروگاه‌های کشور ساخته شد.
عکاس: حامد فرج اله
موزه صنعت برق ایران‎ 1

موزه صنعت برق ایران‎ 1

موزه صنعت برق ایران‎ 2

موزه صنعت برق ایران‎ 2

موزه صنعت برق ایران‎ 3

موزه صنعت برق ایران‎ 3

موزه صنعت برق ایران‎ 4

موزه صنعت برق ایران‎ 4

موزه صنعت برق ایران‎ 5

موزه صنعت برق ایران‎ 5

موزه صنعت برق ایران‎ 6

موزه صنعت برق ایران‎ 6

موزه صنعت برق ایران‎ 7

موزه صنعت برق ایران‎ 7

موزه صنعت برق ایران‎ 8

موزه صنعت برق ایران‎ 8

موزه صنعت برق ایران‎ 9

موزه صنعت برق ایران‎ 9

موزه صنعت برق ایران‎ 10

موزه صنعت برق ایران‎ 10

موزه صنعت برق ایران‎ 11

موزه صنعت برق ایران‎ 11

موزه صنعت برق ایران‎ 12

موزه صنعت برق ایران‎ 12

موزه صنعت برق ایران‎ 13

موزه صنعت برق ایران‎ 13

موزه صنعت برق ایران‎ 14

موزه صنعت برق ایران‎ 14

موزه صنعت برق ایران‎ 19

موزه صنعت برق ایران‎ 19

موزه صنعت برق ایران‎ 15

موزه صنعت برق ایران‎ 15

موزه صنعت برق ایران‎ 16

موزه صنعت برق ایران‎ 16

موزه صنعت برق ایران‎ 17

موزه صنعت برق ایران‎ 17

موزه صنعت برق ایران‎ 18

موزه صنعت برق ایران‎ 18

موزه صنعت برق ایران‎ 20

موزه صنعت برق ایران‎ 20

موزه صنعت برق ایران‎ 21

موزه صنعت برق ایران‎ 21

موزه صنعت برق ایران‎ 22

موزه صنعت برق ایران‎ 22

موزه صنعت برق ایران‎ 23

موزه صنعت برق ایران‎ 23

موزه صنعت برق ایران‎ 24

موزه صنعت برق ایران‎ 24

موزه صنعت برق ایران‎ 25

موزه صنعت برق ایران‎ 25

موزه صنعت برق ایران‎ 26

موزه صنعت برق ایران‎ 26

موزه صنعت برق ایران‎ 27

موزه صنعت برق ایران‎ 27

موزه صنعت برق ایران‎ 28

موزه صنعت برق ایران‎ 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید