به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح

تاریخ: ۸ تیر ۱۴۰۰
موزه صلح واقع در پارک شهر تهران برای ترویج فرهنگ صلح از طریق نشان دادن پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت و آثار زیانبار آن بر انسان‌ها و محیط زیست تاسیس شده است.این گزارش تصویری به بهانه دهمین سالگرد گشایش موزه صلح تهران و سی‌وچهارمین سالروز بمباران شیمیایی سردشت ثبت و منتشر شده است.
عکاس: مجتبی عرب زاده

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 2

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 3

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 4

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 5

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 6

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 7

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 8

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 9

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 10

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 11

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 12

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 13

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 14

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 15

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 16

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 17

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 18

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 19

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 20

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 21

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 22

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 23

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 24

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 25

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 26

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 27

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 28

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 29

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 30

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 31

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 32

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 33

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 34

به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید