به بهانه دهمین سالگرد موزه صلح

۸ تیر ۱۴۰۰
موزه صلح واقع در پارک شهر تهران برای ترویج فرهنگ صلح از طریق نشان دادن پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت و آثار زیانبار آن بر انسان‌ها و محیط زیست تاسیس شده است.این گزارش تصویری به بهانه دهمین سالگرد گشایش موزه صلح تهران و سی‌وچهارمین سالروز بمباران شیمیایی سردشت ثبت و منتشر شده است.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/7cy