دیوارهای چشم نواز در منطقه 7

۲۹ خرداد ۱۴۰۰
با هدف افزایش زیبایی و ایجاد منظر شهری شاد و رنگی در راستای طرح "رنگ در شهر" اجرای نقاشی های دیواری در معابر منطقه 7 انجام شد.
سید مهدی شوریده
http://www.tehranpicture.ir/u/74h