روز جهانی صنایع دستی در منطقه گردشگری عباس آباد

۲۱ خرداد ۱۴۰۰
روز جهانی صنایع دستی در گذر فرهنگ منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، جمعه 21 خرداد ماه 1400 برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/6ro