آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
آئین بهره برداری از پروژه باغ راه آسمان و افتتاح ساختمان یگان حفاظت دریاچه شهدای خلیج فارس، صبح روز چهارشنبه 12 خرداد 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، جمعی از معاونین شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 3

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 5

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 7

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 9

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 10

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 12

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 13

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 14

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 15

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 17

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 19

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 20

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 21

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 23

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 24

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 25

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 26

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 27

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 28

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 29

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 31

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 32

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 33

آئین بهره برداری از پروژه های مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید