مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران، شامل بخش هایی مانند: موزه شهرداری، موزه مشاهیر، سکوی دید باز، گنبد آسمان، کاربازیا ، مجموعه هفتا و ... است، که با گسترش این مجموعه، شهربازی، بولینگ، سالن ورزشی اسکواش و... به زودی به این مجموعه اضافه خواهد شد تا مراجعین به این مجموعه از آن بهره مند شوند.
عکاس: شایان محرابی

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 4

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 5

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 7

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 10

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 11

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 12

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 13

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 16

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 18

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 19

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 21

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 23

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 24

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 25

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 26

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 29

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 30

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 31

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 33

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 34

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 36

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 38

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 41

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 42

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 45

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 43

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 48

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 50

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 51

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 55

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 58

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 60

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 61

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 63

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 64

مجموعه تفریحی و گردشگری برج میلاد تهران 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید