پویش سه شنبه های بدون خودرو

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
پویش سه شنبه های بدون خودرو صبح امروز سه شنبه 11 خرداد 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری و شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

پویش سه شنبه های بدون خودرو 1

پویش سه شنبه های بدون خودرو 2

پویش سه شنبه های بدون خودرو 3

پویش سه شنبه های بدون خودرو 4

پویش سه شنبه های بدون خودرو 5

پویش سه شنبه های بدون خودرو 6

پویش سه شنبه های بدون خودرو 7

پویش سه شنبه های بدون خودرو 8

پویش سه شنبه های بدون خودرو 9

پویش سه شنبه های بدون خودرو 10

پویش سه شنبه های بدون خودرو 11

پویش سه شنبه های بدون خودرو 12

پویش سه شنبه های بدون خودرو 13

پویش سه شنبه های بدون خودرو 14

پویش سه شنبه های بدون خودرو 15

پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو 17

پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو 19

پویش سه شنبه های بدون خودرو 20

پویش سه شنبه های بدون خودرو 21

پویش سه شنبه های بدون خودرو 22

پویش سه شنبه های بدون خودرو 23

پویش سه شنبه های بدون خودرو 24

پویش سه شنبه های بدون خودرو 26

پویش سه شنبه های بدون خودرو 27

پویش سه شنبه های بدون خودرو 28

پویش سه شنبه های بدون خودرو 29

پویش سه شنبه های بدون خودرو 30

پویش سه شنبه های بدون خودرو 31

پویش سه شنبه های بدون خودرو 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید