تور عکاسی پروژه های منطقه 9

تاریخ: ۲ خرداد ۱۴۰۰
تور عکاسی پروژه های منطقه ٩ با همکارى آژانس عکس تهران و روابط عمومى شهردارى منطقه ٩ صبح یکشنبه ٢ خرداد ١٤٠٠ با حضور جمعه از عکاسان رسانه در این منطقه برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

تور عکاسی منطقه 9

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید