احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
درِ تاریخی کاخ گلستان (باب عالی) امروز (سه‌شنبه) به مناسبت روز جهانی موزه هم‌زمان با آغاز هفته میراث فرهنگی با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بازگشایی شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 25

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 15

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 1

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 2

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 3

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 4

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 16

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 6

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 7

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 8

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 9

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 10

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 11

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 12

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 13

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 14

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 18

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 19

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 20

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 5

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 22

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 23

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 24

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 17

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید