از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان

تاریخ: ۸ خرداد ۱۴۰۰
اینجا «خانه اردیبهشت» است؛ یادگاری فاخر از دوران زندیه که در عصر ناصری محل سکونت خانواده «میرزامحمد ناظر» بود ولی در کوران حوادث و پس از کوچ خانواده پیاب از آن در ۱۶ سال پیش، به مرور زمان تبدیل به مخروبه و مأمنی برای بی‏ خانمانان شد.اما این خانه با اصل و نسب نگون‌بخت پس از ۱۸ ماه کار مداوم، به همت مهندس مرباغی تبدیل به «مرکز فرهنگی» شد تا همچون نگینی بر سینه محله‌ای فاخر و قدیمی پایتخت یعنی عولادجان بدرخشد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 2

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 3

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 4

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 5

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 6

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 7

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 8

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 9

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 10

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 11

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 12

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 13

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 14

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 1

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 16

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 28

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 17

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 18

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 19

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 20

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 21

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 22

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 23

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 24

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 25

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 26

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 27

از خاک و خاکستر تا خانه اردیبهشت اودلاجان 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید