اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان

تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اجرای نورپردازی سه بعدی ( ویدئو مپینگ ) با موضوع اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان و محکوم کردن حمله تروریستی اخیر در این کشور سه شنبه شب با حضور افغانستانی های مقیم تهران در میدان آزادی برگزار شد.
عکاس: محمد دلکش

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 1

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 2

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 3

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 4

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 5

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 6

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 7

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 8

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 9

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 10

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 30

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 11

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 12

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 14

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 15

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 16

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 18

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 19

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 21

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 22

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 23

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 24

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 25

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 26

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 27

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 28

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 29

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 20

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 13

اجرای نورپردازی سه بعدی اعلام همدردی با مردم مظلوم افغانستان 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید