دروازه های تهران؛ میدان قزوین

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
در زمان شاه تهماسب صفوی نخستین برج و باروی شهر تهران ساخته شد که دروازه قزوین در مدخل کنونی بازارچهٔ قوام‌الدوله و شاهپور (وحدت اسلامی) واقع بود.با گسترش شهر تهران در زمان ناصرالدین شاه، برج و باروی شاه تهماسبی را خراب کرده و سپس شهر تهران را به تقلید از نقشهٔ شهر پاریس به صورت هندسی یک هشت ضلعی نامتساوی‌الاضلاع گسترش دادند و ۱۲ دروازه در اطراف آن احداث نمودند و دروازه قزوین در ورودی خیابان قزوین (میدان قزوین کنونی) ساخته شد.حالا و با هدف احیای دروازه‌های قدیمی شهر به صورت نمادین ،با توجه به اسناد تاریخی این دروازه با سازه‌ای بتونی و نمایی آجری در میدان قزوین تهران بنا شده‌ است.
عکاس: شایان محرابی

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 1

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 2

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 4

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 5

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 6

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 7

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 9

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 10

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 11

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 12

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 13

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 14

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 15

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 16

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 17

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 18

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 19

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 20

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 21

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 22

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 23

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 25

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 28

دروازه های تهران؛ میدان قزوین 3

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید