اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت در برج آزادی

تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
در نخستین روز از هفته ملی سلامت، شامگاه چهارشنبه 1 اردیبهشت، تصاویری از شهدای سلامت و اسامی آنها به صورت نورپردازی سه بعدی بر روی برج آزادی نمایش داده شد.
عکاس: شایان محرابی

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 1

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 30

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 3

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 4

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 5

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 7

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 9

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 10

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 11

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 12

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 13

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 14

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 15

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 16

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 17

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 18

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 19

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 20

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 21

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 22

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 23

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 24

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 25

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 26

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 27

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 28

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 29

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 31

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 32

اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت آغاز هفته سلامت 2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید