عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
آبشار تهران یکی از بزرگترین مجموعه های تفریحی ، گردشگری پایتخت است که با هدف هویت بخشی به دامنه جنوبی البرز و ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت با استفاده از مصالح طبیعی و همگون با طبیعت برای استفاده ی شهروندان تهرانی در غرب اتوبان همت احداث شده است.
عکاس: حامد فرج اله
عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 1

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 1

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 2

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 2

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 3

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 3

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 4

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 4

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 5

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 5

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 6

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 6

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 7

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 7

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 8

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 8

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 9

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 9

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 10

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 10

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 11

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 11

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 12

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 12

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 13

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 13

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 14

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 14

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 15

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 15

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 16

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 16

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 17

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 17

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 18

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 18

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 19

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 19

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 20

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 20

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 21

عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید