عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه

تاریخ: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساختمان انجمن حکمت و فلسفه ایران که مربوط به دوره پهلوی اول است و در پهنه رودکی واقع شده، در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. هم اکنون مالکیت این بنا متعلق به انجمن حکمت و فلسفه بوده و در حال حاضر ساختمان شماره یک برای برگزاری کلاس‌های انجمن حکمت و فلسفه و ساختمان شماره دو برای امور اداری و اتاق اساتید مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
عکاس: شایان محرابی

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 1

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 2

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 4

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 5

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 8

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 9

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 12

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 13

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 16

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 17

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 18

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 19

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 20

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 22

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 24

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 25

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 26

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 27

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 30

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 35

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 37

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 38

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 39

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 40

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 41

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 42

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 43

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 14

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 46

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید