انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران

تاریخ: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
درمانگاه شبانه روزی منطقه 5 شهرداری تهران جهت رفاه حال شهروندان اقدام به انجام تست کرونا PCR بصورت رایگان نموده است. این تست همه روزه بجز جمعه ها از ساعت 9 الی 10:30 صبح انجام گرفته و پاسخ آن برای شهروندان ارسال میشود.
عکاس: سعید ربیعی

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 1

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 2

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 3

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 4

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 5

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 6

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 7

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 8

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 9

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 11

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 12

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 13

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 14

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 32

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 16

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 17

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 18

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 19

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 20

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 21

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 22

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 23

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 25

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 26

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 27

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 28

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 29

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 30

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 31

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید