انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران

۲۵ فروردین ۱۴۰۰
درمانگاه شبانه روزی منطقه 5 شهرداری تهران جهت رفاه حال شهروندان اقدام به انجام تست کرونا PCR بصورت رایگان نموده است. این تست همه روزه بجز جمعه ها از ساعت 9 الی 10:30 صبح انجام گرفته و پاسخ آن برای شهروندان ارسال میشود.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/5nv