نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج‌فارس دریاچه‌ای مصنوعی است که در شمال غرب تهران و در منطقه ۲۲ شهرداری تهران واقع شده‌است. مساحت این دریاچه ۱۳۰ هکتار است و در مجاورت آن ۱۲۰ هکتار مجموعه تفریحی نیز در پهنه خشکی ایجاد شده است. دریاچه مصنوعی چیتگر در شمال پارک جنگلی چیتگر قرار گرفته و جنوب دریاچه به آزاد راه تهران-کرج، شمال آن به بزرگراه همت، شرق آن به بزرگراه آزادگان می‌رسد و از غرب به بافت مسکونی منطقه ۲۲ شهرداری تهران محدود می‌باشد. منبع تامین آب دریاچه رودخانه کن می‌باشد و به واسطه سیکل بسته و ایزوله سامانه انتقال آب آن هیچگونه آب دیگری وارد دریاچه نمی‌شود.
عکاس: حامد فرج اله
نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 1

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 1

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 2

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 2

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 3

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 3

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 4

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 4

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 5

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 5

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 6

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 6

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 7

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 7

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 8

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 8

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 9

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 9

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 10

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 10

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 11

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 11

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 12

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 12

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 13

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 13

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 14

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 14

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 15

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 15

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 16

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 16

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 17

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 17

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 18

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 18

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 19

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 19

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 20

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 20

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 21

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 21

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 22

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 22

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 23

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 23

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 24

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 24

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 25

نمای غروب و شب دریاچه خلیج فارس 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید