سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری

۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پیروز حناچی شهردار تهران ظهر روز چهارشنبه 18 فروردین 1400 در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری که به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی کرد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/6qx