سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری

تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پیروز حناچی شهردار تهران ظهر روز چهارشنبه 18 فروردین 1400 در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری که به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی کرد.
عکاس: سعید ربیعی

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 1

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 2

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 3

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 4

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 5

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 6

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 7

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 8

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 9

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 11

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 12

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 13

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 15

سخنرانی شهردار تهران در وبینار چشم اندازها و چالشها در بازآفرینی شهری 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید