دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع)

تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
دروازه حضرت شاه عبدالعظیم، به همراه حصار تهران و دروازه های دولاب و قزوین و شمیران به دستور شاه طهماسب صفوی بنا نهاده شدند اما بعدها با گسترش تهران در اواسط دوره ناصرالدین شاه و مخروبه شدن حصار صفوی ، دروازه های هفت گانه اى احداث شد که دروازه دوم حضرت شاه عبدالعظیم در حوالی میدان شوش ابتدای جاده شهرری قرار گرفت. احیا کردن دروازه های تاریخی تهران توسط مدیریت شهرى در راستای زنده نگه داشتن هویت تاریخی پایتخت است.
عکاس: شایان محرابی

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 1

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 2

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 3

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 4

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 5

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 6

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 7

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 8

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 10

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 11

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 12

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 13

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 14

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 15

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 16

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 17

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 19

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 20

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 21

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 22

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 23

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 24

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 25

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 26

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 27

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 28

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 29

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 30

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 32

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 33

دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم(ع) 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید