پویش سه شنبه های بدون خودرو

تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
پویش سه شنبه های بدون خودرو صبح 17 فروردین ماه 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

پویش سه شنبه های بدون خودرو 1

پویش سه شنبه های بدون خودرو 2

پویش سه شنبه های بدون خودرو 3

پویش سه شنبه های بدون خودرو 4

پویش سه شنبه های بدون خودرو 5

پویش سه شنبه های بدون خودرو 6

پویش سه شنبه های بدون خودرو 7

پویش سه شنبه های بدون خودرو 8

پویش سه شنبه های بدون خودرو 9

پویش سه شنبه های بدون خودرو 10

پویش سه شنبه های بدون خودرو 11

پویش سه شنبه های بدون خودرو 12

پویش سه شنبه های بدون خودرو 14

پویش سه شنبه های بدون خودرو 15

پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو 17

پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو 19

پویش سه شنبه های بدون خودرو 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید