المان های شهری منطقه 21

تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
المان (یادمان)های شهری نقش مهمی در فرایند شکل گیری، تغییر و بازتولید هویت شهری دارند. در شرایط امروزین که هویت شهرها با شتاب زیادی دستخوش تغییرات است، جایگاه المان‌های شهری به عنوان عناصر هویت بخش شهر دوچندان می‌نماید. این گزارش بخشی از المان های شهری در منطقه 21 تهران را نشان می دهد.
عکاس: علی گلدوز

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید