بوستان سرخه حصار در روز طبیعت

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در اطلاعیه ای از مردم درخواست کرد تا در روز طبیعت از ورود به بوستان ها خودداری کنند. هرچند جمع کثیری از مردم برای جلوگیری از بروز خیز چهارم و سلامت جامعه به این اطلاعیه توجه کردند. اجرای کامل دستورالعمل روز طبیعت در منطقه ۱۳ با همکاری شهروندان انجام شد.
عکاس: بابک گنجینه

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 1

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 2

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 3

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 4

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 5

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 6

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 7

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 8

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 9

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 10

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 11

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 12

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 13

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 14

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 15

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 16

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 17

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 18

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 19

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 20

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 21

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 22

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 23

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید