روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در اطلاعیه ای از مردم درخواست کرد تا در روز طبیعت از ورود به بوستان ها خودداری کنند. هرچند جمع کثیری از مردم برای جلوگیری از بروز خیز چهارم و سلامت جامعه به این اطلاعیه توجه کردند، اما باز هم تعدادی از مردم به بوستان ها رفته و بدون توجه به دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی تجمعاتی را ایجاد کردند که با حضور نیروهای پلیس از ادامه حضور آنها در بوستان ها جلوگیری شد.
عکاس: سعید ربیعی

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 1

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 3

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 4

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 5

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 6

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 7

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 8

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 9

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 10

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 11

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 12

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 13

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 14

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 2

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 16

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 17

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 18

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 19

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 20

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 21

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 22

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 23

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 24

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 25

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 26

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 27

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید