آرایش درختان کهنسال توت در محله کن

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
با فرا رسیدن نوروز و همچنین 13 فروردین که روز طبیعت نام دارد آرایش منظر درختان کهنسال توت در ورودی محله کن منطقه 5 با مشارکت جامعه محلی در طرح استقبال از نوروز 1400 انجام شد.
عکاس: فرزام طایفه

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 1

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 2

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 3

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 4

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 5

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 6

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 7

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 8

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 9

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 11

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 12

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 13

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 14

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 15

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 16

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 17

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 18

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 19

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 20

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 21

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 22

آرایش درختان کهنسال توت در محله کن 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید