دریاچه هنر؛ میزبان جشن ملی پرچم

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
هفتمین جشن ملی پرچم همزمان با12فروردین1400 و روز جمهوری اسلامی در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با حضور وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی، پیروز حناچی شهردار پایتخت و جمعی از نمایندگان و رؤسای هیات های دیپلماتیک مقیم ایران برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 2

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 3

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 4

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 5

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 6

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 7

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 8

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 9

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 10

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 11

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 12

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 14

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 15

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 16

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 17

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 18

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 19

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 20

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 21

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 22

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 23

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 24

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 25

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 26

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 28

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 29

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 30

باغ کتاب؛ میزبان جشن ملی پرچم 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید