اجرای کنسرت سالار عقیلی در دریاچه هنر

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
آیین بزرگداشت روز جمهوری اسلامی ایران با عنوان «جشن ملی پرچم» و کنسرت سالار عقیلی و ارکستر ملی ایران با حضور شهردار تهران. و جمعی از هیات های دیپلماتیک مقیم تهران در فضای باز باغ کتاب برگزار شد. در این مراسم سالار عقیلی برای نخستین بار، دو قطعه «نوروز» و «پرچم» را اجرا کرد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 1

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 2

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 3

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 4

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 5

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 6

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 7

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 8

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 9

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 10

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 11

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 12

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 14

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 15

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 17

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 18

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 19

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 20

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 21

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 22

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 23

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 24

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 25

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 26

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 27

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 28

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 29

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 30

اجرای کنسرت سالار عقیلی در باغ کتاب 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید