بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
صبح روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر تهران و محمد رضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از خیابان اجتماعی خیابان استاد معین بازدید کردند.
عکاس: محمد سلیمی

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 1

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 2

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 3

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 4

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 5

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 6

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 7

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 8

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 9

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 10

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 11

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 12

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 13

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 14

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 15

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 16

بازدید حق شناس و جوادی یگانه از خیابان اجتماعی 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید