رنگ و بوی بهاری در خیابان های منطقه ۹

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
کارناوال عروسکی اقوام ایرانی با هدف ایجاد فضایی شاد برای شهروندان و پاسداشت مناسبت های ملی، در سال جدید در محلات تهران برگزار شد.
عکاس: عباس کیقبادی

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

کارناوال عروسکی منطقه ۹

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید