دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۰ شهردار منطقه ۱۶ به دیدار مادران جبهه و جنت رفت.
عکاس: محمد رضا کریمی

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید