سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس

۱۰ فروردین ۱۴۰۰
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران عصر روز سه شنبه 10 فروردین سال 1400 با حضور مجازی در جلسه هیات مدیره متروپلیس سخنرانی کرد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/2nk