سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس

تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران عصر روز سه شنبه 10 فروردین سال 1400 با حضور مجازی در جلسه هیات مدیره متروپلیس سخنرانی کرد.
عکاس: سعید ربیعی

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 1

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 2

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 3

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 4

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 5

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 6

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 7

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 8

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 9

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 10

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 11

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 12

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 13

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 14

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 15

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 16

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 17

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 19

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 20

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 21

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 22

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 23

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 24

سخنرانی شهردار تهران در جلسه هیات مدیره متروپلیس 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید