اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400 صبح امروز سه شنبه 10 فروردین با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

اولین پویش سه شنبه های بدون خودرو در سال 1400

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید