اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس

تاریخ: ۹ فروردین ۱۴۰۰
گروه موسیقی فانوس صبح 9 فروردین ۱۴۰۰ در پنجمین روز جشنواره موسیقی در فضای باز باغ فردوس با حضور و استقبال شهروندان قطعه‌هایی از موسیقی اصیل را برای علاقه‌مندان اجرا کرد. جشنواره موسیقی ۱۴۰۰ از پنجشنبه پنجم فروردین آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۱ فروردین در باغ فردوس، فضای باز برج میلاد، خانه مینایی، خانه ساعی، تئاتر شهر و راه‌آهن با اجرای گروه‌های موسیقی اقوام و نواحی ایران ادامه دارد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 1

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 2

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 3

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 4

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 5

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 6

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 7

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 8

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 9

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 10

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 11

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 12

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 13

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 14

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 15

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 16

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 17

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 18

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 19

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 20

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 21

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 22

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 23

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 24

اجرای گروه موسیقی فانوس در باغ فردوس 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید