اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران

تاریخ: ۷ فروردین ۱۴۰۰
گروه موسیقی کوکری به سرپرستی عباد محمدی عصر شنبه 7 فروردین ۱۴۰۰ در سومین روز جشنواره موسیقی در فضای باز در برج میلاد با حضور و استقبال شهروندان قطعه‌هایی از موسیقی اصیل مازندرانی را برای علاقه‌مندان اجرا کرد. جشنواره موسیقی ۱۴۰۰ از پنجشنبه پنجم فروردین آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۱ فروردین در باغ فردوس، فضای باز برج میلاد، خانه مینایی، خانه ساعی، تئاتر شهر و راه‌آهن با اجرای گروه‌های موسیقی اقوام و نواحی ایران ادامه دارد.
عکاس: سعید ربیعی

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 1

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 2

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 3

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 4

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 5

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 6

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 7

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 8

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 9

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 10

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 11

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 12

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 13

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 15

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 16

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 17

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 18

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 19

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 20

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 21

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 22

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 23

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 24

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 25

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 26

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 27

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 28

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 29

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 30

اجرای گروه موسیقی کوکری در برج میلاد تهران 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید