نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه

تاریخ: ۵ فروردین ۱۴۰۰
تهران 1400 عنوان ویژه برنامه های نوروزی شهرداری تهران در مناطق مختلف پایتخت به مناسبت فرارسیدن بهار می باشد. تصاویر این گزارش مربوط به این ویژه برنامه ها در منطقه نه تهران می باشد.
عکاس: عباس کیقبادی

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 17

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 3

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 4

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 5

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 7

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 8

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 9

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 10

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 11

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 12

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 13

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 14

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 15

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 16

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 6

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید